Transparensredovisning

Bakgrund

Som medlem i Vårdföretagarna har vi åtagit oss att presentera information kring kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse på vår webbplats. Tanken är att denna ökade transparens och öppenhet avser leda till ökat förtroende hos allmänheten för branschen samt att underlätta för intressenter att hitta relevant information om medlemsföretagen.

Kontaktinformation

Basfakta

– Örbäck Assistans startades 2010 och bedriver en verksamhet som anordnar och erbjuder en individuellt anpassad personlig assistans till människor med funktionshinder. Bolaget har idag verksamhet och kunder i hela Skåne men välkomnar med varm hand kunder från hela landet.

– Örbäck Assistans har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg att bedriva personlig assistans för både barn och vuxna. Bolaget har i mars 2022 elva kunder med skilda diagnoser.

– Det viktigaste för Örbäck Assistans är de assistansberättigade (företagets kunder) och dess personliga assistenter (företagets anställda). Både kunder och anställda ska känna sig som en del i verksamheten och att kontoret alltid finns tillgängligt och tar sig tid.

– Omtanke, ansvar och närhet är andra ledord som genomsyrar verksamheten. Örbäck Assistans AB vill verka för och bidra till en positivare syn på branschen som helhet. För att lyckas med detta är det för oss viktigt att inte slå oss till ro utan fortbilda oss, hålla oss à jour och hela tiden ligga i framkant vad gäller nyheter, lagändringar etc.

– Örbäck Assistans omsatte 2021 ca 16 miljoner kronor.

Kvalitet: Vår självdeklaration

– Örbäck Assistans ledningssystem utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9.<br><br> -Örbäck Assistans är ej med i något kvalitetsregister och har inte några nyckeltal relaterade till kvalitet, då detta saknas för branschen personlig assistans.<br><br> – Örbäck assistans gjorde för några år sedan en stor kund- och medarbetarundersökning vilka båda två gjorde oss på kontoret mycket glada så tack för det!

Kvalitet: Nyckeltal relaterade till kvalitet

– Inom vår bransch sker årligen uppföljningar av vissa nyckeltal relaterade till kvalitet. Detaljerad information finns att läsa på allabolag

Kvalitet: Vår självdeklaration

– Örbäck Assistans ledningssystem utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9.<br><br> -Örbäck Assistans är ej med i något kvalitetsregister och har inte några nyckeltal relaterade till kvalitet, då detta saknas för branschen personlig assistans.<br><br> – Örbäck assistans gjorde för några år sedan en stor kund- och medarbetarundersökning vilka båda två gjorde oss på kontoret mycket glada så tack för det!

Personal

– Örbäck Assistans har ca 35 medarbetare – räknat som heltidsårsanställda – som är personliga assistenter till bolagets kunder. Vi har inget generellt krav på utbildning för att arbeta som personlig assistent hos oss. Vi arbetar tillsammans med kunden och formulerar en kravprofil, som sedan ligger till grund för rekryteringsarbetet. I profilen kan krav på utbildning förekomma, exempelvis barnskötare eller undersköterska.

– Örbäck assistans har två tjänstemän som arbetar med ekonomi, personal, juridik, arbetsmiljö, kundvård och information – en ekonom och en personalvetare med inriktning arbetsrätt. Specialkompetens finns inom ekonomi, arbetsrätt samt assistansersättning.

– Örbäck Assistans är medlem i Vårdföretagarna och har kollektivavtal med Kommunal, bransch G.

Sjukfrånvaro


– För 2021 gäller att den totala sjukfrånvaron ligger på 3,18% (ovanligt högt p.g.a. pandemin).

Ägare och styrelse

– Ägare: Ägare: Karl Oskar Örbäck och Sandra Örbäck. Styrelse: Karl Oskar Örbäck – ordförande, Sandra Örbäck – ledamot och Kristina Brandt – suppleant.

– Styrelse: Karl Oskar Örbäck – ordförande, Sandra Örbäck – ledamot och Kristina Brandt – suppleant.
Basfakta
- Örbäck Assistans startades 2010 och bedriver en verksamhet som anordnar och erbjuder en individuellt anpassad personlig assistans till människor med funktionshinder. Bolaget har idag verksamhet och kunder i hela Skåne men välkomnar med varm hand kunder från hela landet.

- Örbäck Assistans har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg att bedriva personlig assistans för både barn och vuxna. Bolaget har i mars 2022 elva kunder med skilda diagnoser.

- Det viktigaste för Örbäck Assistans är de assistansberättigade (företagets kunder) och dess personliga assistenter (företagets anställda). Både kunder och anställda ska känna sig som en del i verksamheten och att kontoret alltid finns tillgängligt och tar sig tid.

- Omtanke, ansvar och närhet är andra ledord som genomsyrar verksamheten. Örbäck Assistans AB vill verka för och bidra till en positivare syn på branschen som helhet. För att lyckas med detta är det för oss viktigt att inte slå oss till ro utan fortbilda oss, hålla oss à jour och hela tiden ligga i framkant vad gäller nyheter, lagändringar etc.

- Örbäck Assistans omsatte 2021 ca 16 miljoner kronor.
Kvalitet: Vår självdeklaration
Kvalitet: Nyckeltal relaterade till kvalitet
- Örbäck Assistans ledningssystem utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9.

-Örbäck Assistans är ej med i något kvalitetsregister och har inte några nyckeltal relaterade till kvalitet, då detta saknas för branschen personlig assistans.

- Örbäck assistans gjorde för några år sedan en stor kund- och medarbetarundersökning vilka båda två gjorde oss på kontoret mycket glada så tack för det!
Personal
- Örbäck Assistans har ca 35 medarbetare – räknat som heltidsårsanställda – som är personliga assistenter till bolagets kunder. Vi har inget generellt krav på utbildning för att arbeta som personlig assistent hos oss. Vi arbetar tillsammans med kunden och formulerar en kravprofil, som sedan ligger till grund för rekryteringsarbetet. I profilen kan krav på utbildning förekomma, exempelvis barnskötare eller undersköterska.

- Örbäck assistans har två tjänstemän som arbetar med ekonomi, personal, juridik, arbetsmiljö, kundvård och information – en ekonom och en personalvetare med inriktning arbetsrätt. Specialkompetens finns inom ekonomi, arbetsrätt samt assistansersättning.

- Örbäck Assistans är medlem i Vårdföretagarna och har kollektivavtal med Kommunal, bransch G.
Sjukfrånvaro
Ägare och styrelse
- För 2021 gäller att den totala sjukfrånvaron ligger på 3,18% (ovanligt högt p.g.a. pandemin).
- Ägare: Karl Oskar Örbäck och Sandra Örbäck. styrelse : Karl Oskar Örbäck – ordförande, Sandra Örbäck – ledamot och Kristina Brandt – suppleant.

- Styrelse: Karl Oskar Örbäck – ordförande, Sandra Örbäck – ledamot och Kristina Brandt – suppleant.

GDPR

EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) slår fast reglerna för all form av behandling av information som kan knytas till en person.