Att vara assistent

Jonglör med bollsinne

Förmåga att kunna “jonglera med flera bollar samtidigt” är en viktig egenskap i arbetet som assistent. Exakt vilka de olika arbetsuppgifterna är eller hur de ska utföras, är till stor del beroende av vem man är assistent åt, vilka rutiner och vanor denne har samt vilka krav och önskemål som finns.

Ofta är dock de flesta arbetsuppgifter mer av rutinåtgärder som återkommer med jämna mellanrum, dagligen eller mera sällan. Inte sällan ställs emellertid förmågan till flexibilitet på prov, där god framförhållning och handlingsberedskap är fördelaktiga kvaliteter.

Absolut viktigast är det att personkemin fungerar mellan assistent och kund. Och eftersom det är kunden som ytterst själv avgör vem han eller hon väljer att ha som assistent, är det betydelsefullt i sammanhanget att man som assistent kan känna igen sig i ”ledorden” som följer nedan.

Engagemang

En absolut förutsättning för att arbeta som personlig assistent är att man har intresse för människor och att man i första hand ser till kundens behov och önskemål. I detta ligger att man bör vara väl medveten om sina egna värderingar och om sin grundläggande människosyn. Även om ens egen uppfattning i en enskild frågeställning inte är densamma som den som kunden ger uttryck för, ligger det inte i någons intresse att assistenten är framhärdande i sin uppfattning. Det är således viktigt att kunna skilja på sin yrkesroll som personlig assistent från den som privatperson, något som kan vara nog så knepigt emellanåt, men absolut nödvändigt! 

Flexibilitet

Som personlig assistent är det viktigt att vara flexibel. Den ena dagen är ofta inte den andra lik. Att ha en god framförhållning och vara handlingskraftig är saker som underlättar möjligheten att vara så flexibel som situationen kräver. 

 

Pålitlighet

Att som personlig assistent vara pålitlig betyder i första hand att man utför sina arbetsuppgifter på det sätt som kunden önskar. Andra aspekter är att man är noga med att passa tider och att man meddelar såväl kunden som arbetsgivaren om man av någon anledning inte kan inställa sig till sitt arbete i tid, blir sjuk eller av andra anledningar inte kan utföra sitt arbete.

Lyhördhet

För att relationen mellan assistent och kund skall fungera är det viktigt att man som assistent är lyhörd för kundens behov och önskemål. Detta kräver att man är en god lyssnare och att man har en god förmåga att kommunicera. Viktigt också att man frågar om man inte vet.

Empati

Ett allmänt gott bemötande, förmåga att fånga upp känslor och förmåga till inlevelse är egenskaper som man inte klarar sig utan i sitt yrke som personlig assistent. Att ha ett stort mått av empati är förknippat med att man måste tillåta sig själv att känslomässigt pendla mellan närhet och distans och framför allt inte tycka alltför “synd om” den som är assistansberättigad. Att kunna ha ett visst mått av distans är viktigt för att inte alltid ”ta med sig jobbet hem”. 

Social kompetens

Ett visst mått av social kompetens underlättar arbetet som personlig assistent. Man måste kunna lyssna aktivt och ta till sig vad andra säger och kunna tala så att andra förstår och blir intresserade. Att kunna visa hänsyn till andra och sätta sig in i andra människors känslor och sinnesstämningar är viktigt. Att vara “utåtriktad” eller “pratglad” är således inte alltid samma sak som att vara begåvad med social kompetens!

Att kunna hantera en konflikt, ge beröm eller visa uppskattning är egenskaper som är bra att kunna för att man ska uppfattas som ”socialt kompetent”.

Jobba hos oss

Som påpekats ställer vi höga krav på våra assistenter – starkt engagemang, empati och social kompetens för att bara nämna några. Våra assistenter har i gengäld en god grundtrygghet – som medlemmar i Vårdföretagarna  lyder vi under gällande kollektivavtal med Svenska Kommunalarbetareförbundet.

Som anställd hos Örbäck Assistans har du dessutom friskvårdsbidrag, ett bra försäkringsskydd och goda pensionsvillkor, något som man kanske inte reflekterar så ofta över då man är yngre, men som är nog så värdefullt på äldre dar.

På samma sätt som vi är angelägna om att upprätthålla goda relationer till våra kunder, är vi lika angelägna om att våra assistenter skall trivas hos oss. Du är alltid välkommen att höra av dig om det är något i ditt arbete som assistent du vill ventilera.

Vi hänvisar till Arbetsförmedlingen, där våra lediga tjänster annonseras ut. Mer information om försäkringar och pension finns hos Fora.

Grädde på moset

Då våra kunder reser på semester, åker på nöjestur, går på teater eller bjuds ut på julfester och andra evenemang, följer naturligtvis någon eller några assistenter med. Dessa tillfällen är oftast mycket uppskattade av såväl kunder som assistenter.

Hör av dig till oss!

GDPR

EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) slår fast reglerna för all form av behandling av information som kan knytas till en person.