Transparensredovisning


Bakgrund

Som medlem i Vårdföretagarna har vi åtagit oss att presentera information kring kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse på vår webbplats. Tanken är att denna ökade transparens och öppenhet avser leda till ökat förtroende hos allmänheten för branschen samt att underlätta för intressenter att hitta relevant information om medlemsföretagen.


Kontaktinformation

 • Örbäck Assistans AB
 • Rönnviksgatan 13
  213 74   Malmö
 • Telefon: 040 619 66 50
  Alternativt: 0411 23 73 50
 • Kontaktpersoner: Kalle och Sandra Örbäck
 • Mail: info@orbackassistans.se
 •  

Basfakta

 • Örbäck Assistans startades 2010 och bedriver en verksamhet som anordnar och erbjuder en individuellt anpassad personlig assistans till människor med funktionshinder. Bolaget har idag verksamhet och kunder i hela Skåne men välkomnar med varm hand kunder från hela landet.
 • Örbäck Assistans har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg att bedriva personlig assistans för både barn och vuxna. Bolaget har i januari 2016 nio kunder med skilda diagnoser.
 • Det viktigaste för Örbäck Assistans är de assistansberättigade (företagets kunder) och dess personliga assistenter (företagets anställda). Både kunder och anställda ska känna sig som en del i verksamheten och att kontoret alltid finns tillgängligt och tar sig tid.
 • Omtanke, ansvar och närhet är andra ledord som genomsyrar verksamheten. Örbäck Assistans AB vill verka för och bidra till en positivare syn på branschen som helhet. För att lyckas med detta är det för oss viktigt att inte slå oss till ro utan fortbilda oss, hålla oss à jour och hela tiden ligga i framkant vad gäller nyheter, lagändringar etc.
 • Örbäck Assistans omsatte 2015 ca 14 miljoner kronor.
 •  

Kvalitet: Vår självdeklaration

 • Örbäck Assistans ledningssystem utgår från socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9.
 • Örbäck Assistans är ej med i något kvalitetsregister och har inte några nyckeltal relaterade till kvalitet, då detta saknas för branschen personlig assistans.
 • Örbäck assistans har under 2015 genomfört en kundundersökning och över årsskiftet 2015/2016 genomförs en medarbetarundersökning.
 •  

Kvalitet: Nyckeltal relaterade till kvalitet

 • Inom vår branch sker årligen uppföljningar av vissa nyckeltal relaterade till kvalitet. Detaljerad information finns att läsa på allabolag.se (separat fönster).
 •  

Personal

 • Örbäck Assistans har ca 30 medarbetare – räknat som heltidsårsanställda – som är personliga assistenter till bolagets kunder. Vi har inget generellt krav på utbildning för att arbeta som personlig assistent hos oss. Vi arbetar tillsammans med kunden och formulerar en kravprofil, som sedan ligger till grund för rekryteringsarbetet. I profilen kan krav på utbildning förekomma, exempelvis barnskötare eller undersköterska.
 • Örbäck assistans har tre tjänstemän som arbetar med ekonomi, personal, juridik, arbetsmiljö, information och IT – en ekonom, en personalvetare och en kommunikatör. Specialkompetens finns inom ekonomi, arbetsrätt samt assistansersättning.
 • Örbäck Assistans är medlem i Vårdföretagarna och har kollektivavtal med Kommunal, bransch G.
 •  

Sjukfrånvaro

 • För 2015 gäller att den totala sjukfrånvaron ligger på 1,98%. Värdet är beräknat utifrån det totala antalet sjukfrånvarotimmar i förhållande till det total antalet schemalagda timmar (alltså det totala antalet timmar som skulle arbetats om man inte blivit sjuk).
 •  

Ägare och styrelse

 • Ägare: Karl Oskar Örbäck och Sandra Örbäck.
 • Styrelse: Karl Oskar Örbäck – ordförande, Sandra Örbäck – ledamot och Kristina Brandt – suppleant.