Vi är Örbäck Assistans


Kalle och Sandra

Kalle och Sandra Örbäck — det är vi som är Örbäck Assistans AB. Tillsammans har vi över 25 års erfarenhet av personlig assistans — som personliga assistenter, som ansvariga på andra bolag och som anordnare.
Utöver detta har vi erfarenheter från flera arbeten inom vården, som vårdbiträde på äldreboende, daglig verksamhet, LSS-boende samt som vikarierande enhetschef på kommunen.

Örbäck Assistans startades i december 2010, samma månad som vi fick vårt första barn. Idag har vi två ljuvliga ungar till och bor i vår villa i Skurup drygt tre mil utanför Malmö.
På fritiden tillbringar vi gärna mycket tid tillsammans med familj och vänner, våra lediga helger/sommardagar tillbringar vi allra helst på norra Öland.
Vi känner oss lyckligt lottade som får arbeta med något som vi tycker är roligt och vi ser det som en stor styrka att vi är ett litet familjeföretag.


Kalle

Kalle är företagsekonom och har studerat vid Lunds Universitet. Han har hand om allt som har med siffror och ekonomi att göra: betalar ut löner, bokföring, redovisning av timmar, intyg av alla de slag och mycket annat.


Sandra

Sandra är personalvetare och har läst arbetsrätt, även hon i Lund. Hon tar hand om det som har med personal och kunder att göra, såsom rekryteringar, scheman, personalmöten, ansökningar hos Försäkringskassa och kommun, omprövningar etc.

Båda är kontinuerligt ute och träffar kunder och assistenter, så att alla känner sig väl förtrogna med oss båda. Det är oerhört viktigt för oss att man som kund eller anställd känner sig hemma i vårt företag, vi vet exakt vem du är som ringer och kan på så vis alltid ge dig rätt hjälp från början.

Varmt välkomna in i värmen!