Dina förmåner
– försäkringar och pensionKunder  

Historisk tillbakablick

1913 fattade riksdagen beslut om att införa allmän pensionsförsäkring .Sverige var därmed först i världen att införa en försäkring som i stort sett omfattade hela befolkningen. Pensionen var utformad att omfatta två delar:
 • En avgiftsbaserad del som finanserades av egenavgifter baserad på inkomst
 • En skattefinansierad tilläggspension som inkomstprövades, och som syftade till att "få bort invalider och åldringar från fattigvården".

KunderUnder lång tid blev pensionsreformen föremål för flera politiska strider. Kulmen nåddes i samband med folkomröstningen om allmän tjänstepension (ATP) 1957. Denna hade sitt ursprung i frågeställningen huruvida medborgarna skulle ha rätt till tilläggspension oavsett social ställning och hur detta i såna fall skulle finansieras.
Efter många turer i riksdagen och med nyval, nedlagda röster och upprivna beslut, drevs socialdemokraternas "linje 1" igenom vid valet 1960.
Mer att läsa finns här .
För den som vill grotta ner sig rekommenderas denna länk..


Dagens system

Försäkringsskyddet kan ses som en pyramid, med ett grundskydd i botten som gäller alla. Ovanpå tillkommer kompletterande försäkringar i form av kollektivavtalade och eventuella privata försäkringar.

Försäkringar enligt lag

 • Ålderspension
 • Sjukförsäkring
 • Efterlevandepension
 • Arbetsskadeförsäkring
 • Arbetslöshetsförsäkring
 • Föräldraförsäkring

Försäkringar enligt avtal

 • Avtalspension
 • AGS-Avtalsgruppsjukförsäkring
 • TGL-Tjänstegrupplivförsäkring
 • TFA-Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
 • AGB och Omställningsstöd
 • Försäkring om förädrapenningstillägg
Du hittar allt om försäkringar på arbetsmarknaden här.

Eftersom vi är medlemmar i Vårdföretagarna har vi ett avtal som gäller gentemot Kommunal .

Ljudkontroll


Vi lämnar ingen utanför


Våra assistenter har en god grundtrygghet – som medlemmar i Vårdföretagarna lyder vi under gällande kollektivavtal med Svenska Kommunalarbetareförbundet.
Som anställd hos Örbäck Assistans har du dessutom friskvårdsbidrag, ett bra försäkringsskydd och goda pensionsvillkor.

Vi hänvisar till Arbetsförmedlingen, där våra lediga tjänster annonseras ut.Mer information om försäkringar och pension finns hos Fora.