Anhörig – länken till en självständig tillvaro

KunderStaffan – make och anhörig till Hans.  

Även anhöriga kan behöva hjälp och stöd

Som anhörig till en närstående som har en funktionsnedsättning blir man på flera sätt medberoende av hjälp och stöd i vardagen. För någon som plötsligt drabbats av sjukdom eller en allvarlig olyckshändelse, blir de närmast anhöriga ofta de som initialt får ta på sig ansvaret för att göra vardagen så dräglig som möjligt.

I ett sådant sammanhang är det lätt hänt att man blir "tagen på sängen". Har man inte varit i en liknande situation tidigare, kan det vara svårt att veta vart man skall vända sig för att få hjälp och råd. I en hastigt uppkommen situation bör man naturligtvis i första hand söka information hos läkare och annan sjukvårdspersonal – de kan också ge vidare information om hur man går tillväga för att få hjälp.

På längre sikt kan man behöva råd och stöd från andra än de som är direkt involverade i själva vården och omvårdnaden vad gäller den anhörige. Beroende på vilken typ av funktionsnedsättning det handlar om, kan man vända sig till någon av de många intresseorganisationer som finns.

I vårt arbete träffar vi många anhöriga till funktionshindrade. Vår erfarenhet är, att det som upplevs som viktigast i rollen som anhörig, är att man känner att man får stöd och hjälp från oss som assistansanordnare. Självfallet står vi till förfogande med vårt kunnande och erfarenhet även för dig! Och som bollplank och diskussionspartner är du ovärderlig för oss när det kommer till att planera och genomföra assistansen för din anhörige på bästa möjliga sätt.

 

Att arbeta som anhörigassistent

Att arbeta som assistent åt en nära anhörig upplevs oftast positivt av båda parter. Som assistansberättigad upplever man en större trygghet tillsammans med någon som man är väl förtrogen med, och som anhörig och assistent känner man inte sällan att man har ett större inflytande över hur assistansen bedrivs.

Givetvis kan du arbeta som anhörigassistent också hos oss! Örbäck Assistans är medlemmar i Vårdföretagarna, och har kollektivavtal med Kommunalarbetareförbundet inte har samma restrektioner vad gäller arbetstidslagen som vissa andra företagarorganisationer har. Vi ser detta som en fördel för dig som anhörig och assistent, eftersom du har en betydligt större flexibilitet när det kommer till att planera hur mycket tid du vill använda som assistent åt din anhörige jämfört med hur du vill fördela din övriga tid.


Hans och Staffan


En av våra första kunder

Med god hjälp och stöd från maken och livskamraten Staffan har Hans varit oss trogen sedan företaget startade.
Som en av våra allra första kunder blev Hans något av – om uttrycket kan ursäktas – en "försökskanin". Som nyblivna egenföretagare kunde det ibland kännas osäkert om isen skulle bära eller brista. Efterhand som månaderna gick blev vi emellertid alltmer övertygade om att vi gjorde rätt som vågade ge oss in i den bransch som bespottas av många men som älskas av oss som arbetar i den. Inte minst tack vare den relation som byggts upp och fördjupats till Hans – och inte minst till Staffan.

"Hos Örbäck är vi delaktiga i processen"

När Hans drabbades av sin hjärnskada blev Staffan den som fick ta tag i det praktiska med att ordna för Hans omvårdnad.
–"Mitt i allt som hände var det inte helt lätt att se vilka möjligheter som fanns till buds. Så det fick bli assistans med kommunens hjälp. Man var inte direkt lyhörda hos kommunen och inte särskilt intresserad av våra åsikter och synpunkter."
Uppgivenheten över hur man behandlades av kommunens handläggare drev så småningom Staffan att låta Hans bli kund hos ett större privat assistansföretag.
"Om vi hade någon fråga eller ville framföra någon synpunkt eller ett önskemål var det sällan att man kunde få ett rakt besked direkt. Den man pratade med skulle meddela någon annan som skulle fråga en tredje... Det rann oftast ut i sanden. Man var bara en i mängden, det verkade som om man var en kugge i deras maskineri, anonym och ingen att bry sig om. Så det blev ju inte någon större skillnad jämfört med kommunen.
Idag känns allting mycket närmare och man känner ett mycket större förtroende. Jag upplever en stor skillnad när det gäller delaktigheten och att man blir lyssnad på och tagen på allvar. Och så tillgängligheten, som är så viktig. Att man kan kontakta företaget i princip när som helst, det uppskattar jag väldigt mycket."


"Bra assistenter är A och O"

Staffan är noga med att påpeka vikten av att Hans assistenter måste "passa in i gänget".
–"Självfallet är det viktigt med allting runt Hans rutiner, medicinering och sådant. Men sånt lär man sig ganska snart. Ännu viktigare är att man känner tillhörighet i gruppen och inte känner sig "utanför".
Vi har ett mycket gott samarbete med Örbäck Assistans när det gäller rekrytering av nya assistenter. Den blivande assistenten får komma hem till Hans och mig. Vi tar en kopp kaffe med något enklare tilltugg och så pratar vi en stund om ditten och datten. Det är också någon från företaget med på träffen, och givetvis är den ordinarie assistenten också med. På så sätt är vi flera som kan bidra med vad vi tycker. Och så ska ju Hans ge sitt godkännande!
Vi har en egen bil som är anpassad efter Hasses funktionshinder. Förutom att vi använder den till vardags, åker vi med den varje år till Åheden nära Umeå, där vi stannar i fyra veckor. Två assistenter är med under de två första veckorna, därefter byter två andra assistenter av dem under de två sista veckorna. Att leva såpass tätt inpå varandra ställer krav på samarbete, tolerans och förståelse för andra. Och det har funkat bra under alla år som vi varit i Åheden."


"Jag känner dig, Hans"

är en dokumentärfilm om livet som funktionshindrad och som anhörig, och som gjort som ett studieprojekt av en av Hans assistenter.
–"Filmen har visats på flera filmfestivaler, bland annat i Göteborg, Trollhättan och Ystad. Den har också visats för godemanföreningen i Lund, där den blev mycket uppskattad och där flera kom fram enskilt efteråt och tackade och tog i hand och uttryckte att "den tar vi till oss". Sånt blir man glad av."
Här kan du se filmen! (Nytt fönster)


Vill du träffa Hans och Staffan?

Om du funderar på vilket assistansföretag du ska välja, kan du bli hembjuden till Hans och Staffan. Du kan ställa dina frågor om hur det funkar att vara kund respektive anhörig hos oss.
Allt du behöver göra är att höra av dig till oss via kontaktsidan, så förmedlar vi kontakten vidare till Staffan – välkommen!